kutyaajtó eladása. eladó kutyaajtó

Adatkezelési tájékoztató

Megosztás


 Darlaczi Levente e.v.  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók és a megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók/megrendelők  általa kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe:

6762 Sándorfalva, Gyöngyvirág utca 3.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Telefon:+36 70 253-37-24

Email: rendeles@kutyaajtoshop.hu

A weboldalunk címe: https://kutyaajtoshop.hu.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (2016. április 27.) (GDPR)

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Megrendelések

Megrendelések beküldésekor a megrendelési űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből. Ha a beküldött képet közzétesszük, akkor automatikusan törölni fogjuk az EXIF adatokat, a kép azok nélkül jelenik meg. A kép/videó szerzője bármikor kérheti az általa beküldött és közzétett média törlését. Kérését a lehető leghamarabb teljesítjük, de legkésőbb nyolc napon belül megtesszük.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolati űrlapok kitöltésekor megadott adatokat nem tároljuk adatbázisban, az üzenetküldő kérésének megfelelően használjuk csak fel, kérése teljesítését követően, vagy ha kéri azonnal, de legkésőbb 30 napon belül töröljük.

Sütik

Megrendelés írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő megrendelésekor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezik felhasználói fiókkal és be is van jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárja a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a saját fiók megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a saját fiók megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető tartalmak külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?

A megrendelések teljesítéséhez szükséges a megrendelő által megadott megrendelő és szállítási cím kiadása a szállítást végző vállalkozásnak. A szállításokat szerződött partnerünk a Magyar Posta végzi, az adatvédelmi szabályzatát az alábbi linken találja:

https://www.posta.hu/static/internet/download/20180525_ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

A megrendeléseket és azok metaadatait nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely megrendelés általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, és teljesülhessen.

Az internetes kereskedelem szabályai szerinti, a megrendelő számára biztosított jogok maradéktalan érvényesíthetősége miatt a megrendelések adatbázisban tárolódnak, melyekről biztonsági mentés készül.

A honlapon regisztrált felhasználók/megrendelők személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

A weboldalon regisztrált fiók vagy megrendelés írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, illetve a megrendelése elküldése alkalmával  kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vagy a cég elérhetőségein küldött megrendelések feladói

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során, vagy a megrendeléskor elküldött, megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Darlaczi Levente e.v. és számlázó munkatársai
– A Magyar Posta Zrt. szállítmányozási munkatársai

Az adatkezelésről:

A vásárló, megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy soron kívüli törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó/megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó/megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó/megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Hová továbbítjuk az adatokat?

A látogatók által beküldött/elküldött  megrendeléseket automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. Ezt két egymástól független rendszer kezeli: a szerver biztonsági rendszere és külső spam szűrő program. Ez utóbbi semmilyen személyes adatot nem tárol.

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk?

A megrendelt termékeket szállító vállalkozás (Magyar Posta) szerződési kötelezettsége alapján közli a szállítás és fizetés sikerességét vagy sikertelenségét.

Hasznos linkek:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( www.naih.hu/kapcsolat.html )

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)